Metodický deň 11. februára 2017

V prílohe uverejňujeme prednášku ThDr. Martina Michalíčka na témuS rodičmi k sviatostnému životu detí prednášku Mgr. Ľuboša Bytčánka na tému: Kritériá hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia procesu výchovy a vzdelávania. 

Prednášky odzneli na Metodickom dni katechétov Bratislavskej arcidiecézy, dňa 11. februára 2017 ...

Sväté písmo v piktogramoch

Kolektív riešiteľov vedeckého projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod názvom „Odovzdávanie kultúrneho dedičstva v biblickom kontexte hendikepovaným osobám špeciálnym modelom s využitím symbolov“ na konferencii v Prešove v r. 2016 predstavil hlavný výstup projektu, ktorým je interaktívna učebnica Evanjelium podľa Lukáša v piktogramoch.

Stránky