Prvá katechéza v rámci príprav na stretnutie mládeže v Prešove P18

Ponúkame vám prvú katechézu z deviatich katechéz v duchu témy "Odvážny rok". Témou  prvej katechézy je Ján Krstiteľ a odvaha, teda O2H-a zmeniť sa. Autorom katechéz je Rada pre mládež a univerzity KBS. Katechézy sú vhodné nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. 

 

 

KPKC - Ponuka vzdelávania

Katolícke pedagogické a katechetické centrum v spolupráci s odbornými lektormi vzdelávania ponúka vzdelávania, ktoré vychádzajú zo Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako súčasť celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancoch pre vzdelávacie programy.

 

Stránky