Diecézny katechetický úrad
Bratislavskej arcidiecézy

 

 


Stránka DKU Bratislava bola premiestnená na:

dku.abuba.sk


Diecézny katechetický úrad:

POŠTOVÁ ADRESA:
Špitálska 7
814 92 Bratislava

ADRESA SÍDLA:
Prepoštská 319/12
811 01 Bratislava

tel: 0903/982 184
email:  dku.bratislava@gmail.com


Úradné hodiny na DKÚ

Pondelok 9.00 - 15.00
Streda   9.00 - 15.00
Piatok   9.00 - 12.00

Stretnutie mimo úradných hodín po telefonickom dohovore.