Diecézne kolo ZŠ 25. 4. 2017 - video

Dátum podujatia: 
utorok, 25. apríl 2017

1. ZŠ Tajovského Senec

2. ZŠ Šaštín-Stráže

3. SpŠ sv. Františka, Malacky

4. ZŠ Komenského, Senica

5. Gymn. Gröslingová, Bratislava

6. ZŠ Zlaté Klasy

7. ZŠsMŠ Častá

8. ZŠ Školská, Holíč

9. SpŠ sv.Františka, Bratislava-Karlova Ves

10. SpŠ Sv.Rodiny, Bratislava

11. Gymn. sv. Uršule, Bratislava