Pozvánka na seminár

 

Pozývame rodičov hendikepovaných detí, špeciálnych pedagógov, učiteľov NV a ostatných záujemcov na odborný seminár - PIKTOGRAM V ROZPRÁVKACH, RIEKANKACH, PODOBENSTVÁCH A EVANJELIU PODĽA LUKÁŠA. 

Seminár sa uskutoční dňa 14. júna 2017 so začiatkom o 14:00 hod. na ZŠ pre SP Hrdličkova v Bratislave. Spojený bude aj s ukážkou kníh.

Podujatie organizuje Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove.

Program:
1. Piktogram v jednotlivých slovných druhoch.
2. Ukážka práce s textom doplneným piktogramom. 

3. PC hry, maľovanky a skladačky doplnené piktogramom.

Školitelia:
PaedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD. - špeciálna pedagogička
Ing. Peter Guľaš - špeciálny pedagóg

 

V prípade záujmu píšte na: kcn.bratislava@gmail.com