Výsledky z celoslovenského kola Biblickej olympiády 2016/2017

 

V dňoch 16. až 18. mája 2017 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnil 16. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády. Hlavným organizátorom bolo Katolícke pedagogické a katechetické centrum a tento ročník sa organizoval v spolupráci s DKÚ Banskobystrickej diecézy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, ZŠ a SŠ. Víťazmi celoslovenského kola BO 2017 v kategórii základné školy sa stalo družstvo Banskobystrickej diecézy - ZŠ sv. Dominika Sávia zo Zvolena. Víťazmi celoslovenského kola BO 2017 v kategórii stredné školy sa stalo družstvo Košickej arcidiecézy - Gymnázium sv Edity Steinovej z Košíc. 

Z Bratislavskej arcidiecézy sa súťaže v kategórii ZŠ zúčastnilo družstvo zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi, ktoré sa umiestnilo na 4. mieste. V kategórii SŠ sa zúčastnilo družstvo z Gymnázia L. Novomeského zo Senice. V súťaži získalo 5. miesto.

V celoslovenskom kole biblickej súťaži BODAM - "Biblia očami detí a mládeže 2017" získala z Bratislavskej arcidiecézy Lívia MIKOVÁ 2. miesto v 4. kategórii.

Srdečne blahoželáme všetkým zástupcom našej Bratislavskej arcidiecézy!

Zdroj: KPKC