KPKC - Ponuka vzdelávania

Katolícke pedagogické a katechetické centrum v spolupráci s odbornými lektormi vzdelávania ponúka vzdelávania, ktoré vychádzajú zo Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako súčasť celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancoch pre vzdelávacie programy:

1. Špecifiká prístupu katolíckeho učiteľa v edukácii

2. Metódy čítania Biblie s porozumením

Podrobnejší obsah kurzov a užitočné informácie o vzdelávacích programoch nájdete v prílohe a na stránke KPKC.