Metodický deň

Diecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 21. novembra 2017 (utorok)Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

 

 

KPKC - Ponuka vzdelávania

Katolícke pedagogické a katechetické centrum v spolupráci s odbornými lektormi vzdelávania ponúka vzdelávania, ktoré vychádzajú zo Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako súčasť celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancoch pre vzdelávacie programy.

 

Stránky