Sv. Otec František: Byť katechétom znamená naplno tým žiť

Svätý Otec píše do Argentíny: Byť katechétom znamená naplno tým žiť 

„Blahoslavení tí, čo veria“ – to je motto medzinárodného sympózia pre katechétov v Buenos Aires, na ktorom je medzi prednášateľmi aj nový prefekt Kongregácie pre náuku viery Mons. Luis Ladaria. V spolupráci s Teologickou fakultou miestnej Pápežskej katolíckej univerzity podujatie v tomto týždni organizuje Argentínsky katechetický inštitút.

 

Stránky